Διαχείριση Ακινήτων

Η εταιρεία Corfu Property Management Services (CPMS) με την οποία συνεργαζόμαστε, παρέχει στους νέους, στους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να κατασκευάσουν ένα ακίνητο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων στην Κέρκυρα. Η εταιρεία αυτή αποτελείται από την υπηρεσία διαχείρισης κατασκευών, η οποία παρέχει υποστήριξη στην κατασκευή ή την ανακαίνιση ενός ακινήτου και από την υπηρεσία γενικότερης διαχείρισης ακινήτων που αφορά τη συντήρηση και τις ενοικιάσεις.

Η εταιρεία Corfu Property Management Services (CPMS) με την οποία συνεργαζόμαστε, παρέχει στους νέους, στους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να κατασκευάσουν ένα ακίνητο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων στην Κέρκυρα. Η εταιρεία αυτή αποτελείται από την υπηρεσία διαχείρισης κατασκευών, η οποία παρέχει υποστήριξη στην κατασκευή ή την ανακαίνιση ενός ακινήτου και από την υπηρεσία γενικότερης διαχείρισης ακινήτων που αφορά τη συντήρηση και τις ενοικιάσεις.

Η εταιρεία στοχεύει στο να παρέχει σιγουριά και ασφάλεια στους πελάτες κατά την κατασκευή ενός ακινήτου στην Κέρκυρα αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζοντας πως η διαδικασία κατασκευής του ακινήτου αντιμετωπίζεται με έναν άκρως επαγγελματικό τρόπο. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα στους τομείς διαχείρισης κατασκευών, ακίνητης περιουσίας, στη διαχείριση ακινήτων αλλά και σε οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν την κερκυραϊκή αλλά και τη διεθνή αγορά. Ένα εκτεταμένο δίκτυο από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους ενισχύει αυτή την ομάδα.

Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων
Η υπηρεσία Διαχείρισης Κατασκευαστικών Έργων απευθύνεται στους πελάτες που επιθυμούν να κατασκευάσουν ή να ανακαινίσουν μια βίλα, ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα ή μια επαγγελματική στέγη στην Κέρκυρα. Για να επιτευχθεί η επιτυχής ολοκλήρωση οποιουδήποτε κατασκευαστικού έργου ή ανακαίνισης, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία πεπειραμένη ομάδα, η οποία θα γνωρίζει και θα κατανοεί τους κανονισμούς δόμησης στην Ελλάδα, το σύστημα και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η βασική αρχή της Διαχείρισης Έργων είναι η εφαρμογή των γνώσεων σε τοπικό επίπεδο. Η κατασκευή ενός καινούργιου σπιτιού, για παράδειγμα, δεν αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία μόνο στην Κέρκυρα. Οι περισσότερες από τις διαδικασίες είναι ίδιες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απλώς τις διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική ακολουθία και υπό συνθήκες διαφορετικής πολιτικής και κοινωνικής δομής. Επιπροσθέτως, υπάρχουν τοπικοί κανόνες και κανονισμοί. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υπόθεση πως οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κέρκυρα πιθανώς να αντιμετωπίσουν κάποια ταλαιπωρία και δυσπιστία. Η αποτελεσματική, όμως, διαχείριση αυτών των διαφορών και των τοπικών κανονισμών αποτελεί την κύρια αρμοδιότητα της εταιρείας CPMS.

Αρχικά, η CPMS συστήνει τον πελάτη σε διάφορους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργολάβους, τοπογράφους, τράπεζες, λογιστές, δικηγόρους και άλλους επιστημονικούς κλάδους. Έπειτα, ακολουθεί μία οικονομική εκτίμηση που επιτρέπει στον πελάτη να κατανοήσει το αν είναι εφικτό να υλοποιηθεί το έργο, ενώ αναφέρεται και το πιθανό ρίσκο και τα χρονικά περιθώρια της κατασκευής του έργου. Το δεύτερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών της CPMS αφορά το σχεδιασμό, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, την υποβολή των αδειών, τη λεπτομερή και ακριβή περιγραφή και υπογραφή των συμφωνητικών. Μόλις ολοκληρωθεί η πολύπλοκη διαδικασία της έγκρισης της άδειας, η CPMS διασφαλίζει ότι το κτίριο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχέδια, τιμολογείται εντός του συμφωνημένου προϋπολογισμού, ότι συμμορφώνεται με τις τοπικές αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς, ότι ακολουθεί υψηλά πρότυπα με έμφαση στη λεπτομέρεια και ότι καταβάλλεται οποιαδήποτε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, η CPMS ενεργεί εξ ολοκλήρου εκ μέρους του πελάτη και παράλληλα ελέγχει το κόστος, τις ηλεκτρολογικές και τις υδραυλικές συνδέσεις και διάφορες λεπτομέρειες όπως τις πληρωμές της ασφάλισης του ακινήτου. Τέλος, η CPMS αναλαμβάνει την ευθύνη να παραδώσει το έργο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι σχετικοί έλεγχοι.

Αυτή η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφαλή διατήρηση του ακινήτου, του οικοπέδου, του κήπου και των περιεχομένων του. Η CPMS αναλαμβάνει οποιαδήποτε λειτουργία σχετίζεται με το ακίνητο, από τη συνολική αναδιαμόρφωση του εξωτερικού χώρου ή τον ελαιοχρωματισμό του κτιρίου έως και απλούστερες εργασίες, όπως την ανάθεση του μηνιαίου καθαρισμού της πισίνας σε ειδικούς ή τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του θερμοπίδακα. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής:

 • Ελαιοχρωματισμοί και επιδιορθώσεις
 • Υπηρεσίες πρασίνου / Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου
 • Συντήρηση και καθαρισμός πισίνας
 • Εγκαταστάσεις τηλεφώνου και σύνδεση
 • Εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης
 • Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
 • Πληρωμές λογαριασμών
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Έλεγχος του ακινήτου πριν την άφιξη των ιδιοκτητών για τις διακοπές τους
 • Έλεγχος κακοκαιρίας

Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δε χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για το ακίνητό τους στην Κέρκυρα.
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Διαχείριση Ενοικιάσεων

H CPMS παρέχει την υπηρεσία ενοικιάσεων ακινήτων για μόνιμες ενοικιάσεις από ιδιώτες ή επαγγελματίες και ενεργεί εξ ονόματος των ιδιοκτητών. Αν αναζητάτε μία μόνιμη κατοικία προς ενοικίαση είτε στην πόλη της Κέρκυρας, είτε κοντά στην εξοχή, η CPMS θα σας παρέχει υποστήριξη. Επιπλέον, αν είστε ιδιοκτήτης πολυκατοικίας και επιθυμείτε να αναθέσετε σε κάποιον το πρόγραμμα ενοικίασης και συντήρησης του κτιρίου, η CPMS παρέχει όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης των μισθωμάτων.
Φορολογική Δήλωση

Εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την αγορά ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία της Ελλάδος, κάθε άτομο απαιτείται να καταθέσει φορολογική δήλωση, στην οποία πρέπει να εμφανίζεται και οποιαδήποτε αγοραπωλησία ακινήτου πραγματοποιήθηκε στο εκάστοτε φορολογικό έτος. Το φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης λήγει τον Μάιο που ακολουθεί.
Ο σκοπός της δήλωσης αυτής είναι να επιβεβαιώσει την εγγραφή των ακινήτων στις φορολογικές υπηρεσίες στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη και να δικαιολογήσει ότι τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός ακινήτου αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο και έχουν φορολογηθεί. Για όλους τους μη Έλληνες πολίτες αυτό επιτυγχάνεται επισυνάπτοντας στην φορολογική δήλωση ένα τραπεζικό έγγραφο που λέγεται «Βεβαίωση Αγοράς Συναλλάγματος» (Pink Slip).

Aπό τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι καλύπτεται οικονομικά η αξία της αγοράς του ακινήτου που εμφανίζεται στο συμβόλαιο, ακόμα κι αν αυτή διαφέρει από το πραγματικό ποσό που πληρώθηκε, συν το κόστος του φόρου μεταβίβασης και τα συμβολαιογραφικά και δικηγορικά έξοδα.

Στη CPMS θα βοηθήσουμε με προθυμία και ευχαρίστηση στα παραπάνω θέματα, προετοιμάζοντας σωστά όλα τα έγγραφα και καταθέτοντας τη φορολογική δήλωση μέσω ενός πολύ αξιόπιστου λογιστικού γραφείου.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτησή σας

Corfu Property Agency

Γκίλφορδ 22.
49100 Κέρκυρα Ελλάδα
Τηλ.: +30 26610 28141
KIN.: +30 6975 872 967
EMAIL: office@cpacorfu.com

Προσωπικές
Πληροφορίες
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Stay Updated on the Latest Properties